برگزاری نمایشگاه پیشگیری درمان و مقابله با آسیب های اجتماعی...

برگزاری نمایشگاه پیشگیری درمان و مقابله با آسیب های اجتماعی نمایشگاه پیشگیری درمان و مقابله با آسیب های اجتماعی به مناسبت هفته سلامت و روان با همکاری اداره بهزیستی، دانشکده علوم پزشکی، میراث فرهنگی و...