بخشی از بدهی۲۲۰میلیون تومانی‌ شهرداری به کتابخانه‌ پرداخت می‌شود...

بخشی از بدهی۲۲۰میلیون تومانی‌ شهرداری به کتابخانه‌ پرداخت می‌شود رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیشابور گفت: سعی داریم تا پایان امسال بخشی از بدهی‌های این شهرداری را به اداره کتابخانه‌های عمومی شهر پر...