بحث های داغ بر سر مصوبات مالی

آخرین جلسه علنی دی ماه شورا: بحث های داغ بر سر مصوبات مالی بودجه شهرداری همچنان گوشت قربانی است؟ جلسه هفتگی شورای شهر با ارائه لایحه ی شهرداری مبنی بر بخشودگی درصدی بدهی ها، نامه ها و پیشنهاداتی همرا...