با درخواست مدیرعامل قطار شهری مشهد

با درخواست مدیرعامل قطار شهری مشهد سند چشم‌انداز پژوهش قطار شهری مشهد در نیشابور تدوین می شود متقی پور/ به گزارش خبرنگار ما در بازدید جمعی از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابو...