با حضور معاون اول رئیس جمهور سرانجام سد بار افتتاح شد...

شیوه فعلی مصرف آب شرب و کشاورزی صحیح نیست تنها ۷ درصد از جامعه بالای ۵۰ متر مکعب آب مصرف می‌کنند استان خراسان رکورددار کسری در آبهای زیرزمینی ، نیشابور پیشتاز در نصب کنتورهای هوشمند سد مخزنی بار نیشا...