محمدتقی مصباح یزدی باز هم از جانب امام زمان (عج) سخن گفت!...

محمدتقی مصباح یزدی باز هم از جانب امام زمان (عج) سخن گفت! محمدتقی مصباح یزدی در همایش ناظرین شورای نگهبان برخی از مشکلات جامعه و زندگی مردم ایران را انعکاس «ناراحتی» امام زمان دانست و گفت: «هر چند ام...