اولین جشنواره غذای دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور...

اولین جشنواره غذای دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به مناسبت هفته پژوهش و ایجاد روحیه نشاط و همبستگی بین دانشجویان اولین جشنواره غذای دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور برگزار ...