مشاجره و خودسوزی زن جوان و سوختگی هشت نفر در میان شعله ها...

هفته گذشته دو حادثه آتش سوزی در خیابان شهر آرا و انفجار منزل مسکونی در خیابان فردوسی جنوبی منجر به سوختگی شدید ۸ نفر در این دو حادثه شد که ۳ نفر آنها با بالگرد و دو نفر با آمبولانس به بیمارستان امام ...