انسان را نمی شود از هنر جدا کرد

انسان را نمی شود از هنر جدا کرد موسیقی ایرانی شامل دستگاه ها «نغمه ها» و آوازهایی است از صدها سال قبل سینه به سینه به ما رسیده است. موسیقی همواره در متن زندگی مردم جریان داشته است. قدیمی ترین مهرنگار...