۵ دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله

۵ دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم که منجر به کشته شدن بیش از ۴۰ هزار نفر از هموطنان عزیزمان شد در تقویم رسمی کشور «روز ملی ا...