ستون آزاد (میم . فریمن)

انتقاد برای اصلاح اینجا ستون آزاد است و ما با هیچ کس شوخی نداریم حتی با خودمان! این هم دو تا انتقاد توپ از همین نشریه ای که الان دارید می خوانید: هفته ی قبل می خواستیم از این همه آگهی های رنگ و وارنگ...