پشت پرده ممانعت از انتخاب فرماندار بومی برای نیشابور...

پشت پرده ممانعت از انتخاب فرماندار بومی برای نیشابور   سوالی که مردم نیشابور لازم است پاسخ آن را بدانند و از آقایان نماینده انتظار پاسخ به آن وجود دارد، این است که این رقابت های منفی محلی و ممان...