سخنگوی شورای شهر نیشابور خبر داد

سخنگوی شورای شهر نیشابور خبر داد تصویب افزایش ۲۰ درصدی کرایه ی اتوبوس‌ در نیشابور سخنگوی شورای شهر نیشابور گفت: در حال حاضر افزایش ۲۰ درصدی کرایه اتوبوس‌ها در شورای شهر به تصویب رسیده و این مصوبه برا...