کوتاه از شهرستان

اعزام نود و یکمین مرگ مغزی از نیشابور به مشهد وب دا­ نود و یکمین بیمار مرگ مغزی از نیشابور به مشهد برای اهداء اعضا به بیماران نیازمند اعزام شد. روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴ ساعت ۱۱:۳۰ پیکر بیمار مرگ مغزی ب...