اعتراف جدید بابک زنجانی: من تنها نبودم !...

اعتراف جدید بابک زنجانی: من تنها نبودم ! نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: «ما پیش از این اعتراف ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی توانسته تمامی تخلف ها و کل...