اظهارات مروی در خصوص پشت پرده

اظهارات مروی در خصوص پشت پرده انتخاب فرماندار و تغییر مدیران شهرستان علی مروی نماینده نیشابور در مجلس در خصوص روند انتخاب فرماندار بیان داشت: یک سال و نیم این موضوع زمان برد تا فرماندار شایسته در نیش...