اشکِ بینالود بر دامن کوچه باغ ها

اشکِ بینالود بر دامن کوچه باغ ها گزارشی از سه معضل اصلی محیط زیست در نیشابور نیشابور، این شهر زیبای خفته بر دامن بینالود که روزگاری به اعتدال هوایش، زیبایی و لطافت صبح گاهش، پر آبی قنات و جوی بارها و...