سید هادی خامنه ای: بیایید اول خودمان را اصلاح کنیم...

سید هادی خامنه ای: بیایید اول خودمان را اصلاح کنیم فلاسفه قدیم به وجود فضای اتری معتقد بودند. به این صورت که در فضای عالم، فضایی به نام فضای اتری وجود دارد که هر حرکتی که در هر کجای عالم بکنید اثر آن...