رسانه ها به مسائلی که در آن ها دقت و نظارت نشده ورود پیدا کرده و نقد ک...

فرماندار نیشابور: رسانه ها به مسائلی که در آن ها دقت و نظارت نشده ورود پیدا کرده و نقد کنند فرماندار نیشابور در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری نیشابور به مناسبت دهه فجر، در اظهاراتی جالب توجه به دفاع...