یک استیضاح ، یک برنده و دو بازنده

یک استیضاح ، یک برنده و دو بازنده روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ، روزی تاریخ ساز در پرونده ارتباط مجلس و دولت بود . مواجهه ای سه ضلعی که از این منظر به مقطعی کم نظیر مبدل شد. سه ضلعی که در یک گوشه «دکتر فرجی...