استخدام بیش از ۱۵۰۰۰ بی سواد در وزارت آموزش و پرورش!...

استخدام بیش از ۱۵۰۰۰ بی سواد در وزارت آموزش و پرورش! غلامعلی جعفرزاده نمایده مردم رشت در مجلس پرده از جزئیات تخلفات گسترده دولت قبل برداشت. وی گفت: در دولت احمدی نژاد حدود ۶۵۰ هزار نفر به صورت رسمی، ...