یک خبرنگار خوش تیپ واگذار می شود!

یک خبرنگار خوش تیپ واگذار می شود! هفته ی گذشته ستون آزاد را با هندوانه تمام کردیم و این دفعه با هندوانه آغاز می کنیم. موضوع هم پیدا شدن نوعی هندوانه های سرخ خوش رنگ اما بی مزه است. پرس و جو کردیم آگا...