از هر چهار ازدواج در نیشابور یک مورد به طلاق می انجامد!!...

ابراز شگفتی و تأسف رئیس سازمان ثبت احوال کشور از میزان بالای طلاق در نیشابور؛ از هر چهار ازدواج در نیشابور یک مورد به طلاق می انجامد!! الهام صادقی – احسان سلیمانی/ رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی...