نخستین عمل جراحی ترمیم مهره پشتی

نخستین عمل جراحی ترمیم مهره پشتی از راه قفسه سینه در نیشابور برای نخستین بار عمل جراحی ترمیم مهره پشتی از راه قفسه سینه در بیمارستان۲۲ بهمن نیشابور انجام شد. به گزارش خبرنگار وب- دا، این عمل جراحی تو...