از بیانیه لوزان تا آدامس خروس نشان!

از بیانیه لوزان تا آدامس خروس نشان! سلام! اینجا ستون آزاد است و اگر فکر می کنید در سال جدید اعصاب معصاب ما درست درمان شده سخت در اشتباهید. آخر چطور می شود حرف از همراهی دولت و ملت باشد ولی برخی از مس...