بنیان گذار نخستین دستگاه تفکر

بنیان گذار نخستین دستگاه تفکر (بخش نخست) ارسطودرسال ۳۸۴ قبل از میلاد مسیح در شهر»استاگیرا»(Stagira) در یونان بدنیا آمد.پدرش «نیکو ماخوس» پزشک و دوست پادشاه مقدونی بود و مادرش «ناسیتیس» نام داشت که هر...

تعهد چیست؟ منفعت کجاست؟

تعهد چیست؟ منفعت کجاست؟ سکوت برای یک تئاتری حکم مرگ است! – ارسطو در برابر استادش افلاطون قیام می کند، نمی جنگد، اما اندیشه اش را به چالش می کشد و در عین حال که حرمت استادش را پاس می دارد، نظریا...