هشدار حراست علوم پزشکی نیشابور کلاهبرداری های تلفنی در شهرهای همجوار...

هشدار حراست علوم پزشکی نیشابور به همکارانش ومسئولان ارشد دانشکده کلاهبرداری های تلفنی در شهرهای همجوار به گزارش وب دا، محمود شفیعی گفت: پیرو اطلاعیه های قبلی و گزارش رسیده از بعضی از دانشگاه های همجو...