اخذ مدرک در قبال تحویل رسید

اخذ مدرک در قبال تحویل رسید فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور تحویل رسید در قبال اخذ مدارک را وظیفه ماموران دانست. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید حسن حسینی در تشریح این خبر با اشاره طرح تشدید کنت...