کلنگ بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب نیشابور بر زمین خورد...

به همت همشهری نیکوکار: کلنگ بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب نیشابور بر زمین خورد وضعیت بخش سلامت نیشابور مطلوب نیست خیرین به سمت بخش سلامت حرکت کنند نمایندگان ادوار قبلی و فعلی مقصر کاستی های شهر هستند و ...

احیای پیشینه علمی و فرهنگی نیشابور با انتخاب آن به عنوان پایتخت کتاب ا...

احیای پیشینه علمی و فرهنگی نیشابور با انتخاب آن به عنوان پایتخت کتاب ایران نیشابور سالیان بسیار پایتخت سیاسی، فرهنگی، علمی و هنری ایران پهناور بوده و مدارس و کتابخانه ها و نظامیه آن قطب بلا منازع و ب...

ادامه انتقادات و اعترافات اعضای شورای شهر در پنجاه ونهمین جلسه...

ادامه انتقادات و اعترافات اعضای شورای شهر در پنجاه ونهمین جلسه: با درآمد حاصله از تخفیفات نیروهای سفارشی گرفته می شود!! اگر احساس کنیم از کارشناس بهتر می فهمیم، که دیگر می شویم احمدی نژاداعضای شورا ه...

موضوع انتقال کارخانه بهره برداری انتخاباتی نکنید...

جلسه پرحاشیه برای انتقال «سه گل» تصمیمی نگیریم که ۲۰۰ فرصت شغلی از بین برود استانداردهای زیست محیطی در کارخانه کنترل و رعایت می شود از موضوع انتقال کارخانه بهره برداری انتخاباتی نکنید در پی نارضایتی ...