اثر یک نویسنده ی نیشابوری در جشنواره ی جوان و رادیو برگزیده شد...

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره رادیویی جوان و رادیو «جوانه» با تجلیل از برگزیدگان بخش های مختلف با حضور بهنام احمدپورمبارکه مدیرشبکه رادیو جوان، مدیران، برنامه سازان و مخاطبان، یکشنبه ۷دی درسالن همای...