کمانچه کامور، تک ستاره ضیافت بزرگداشت نقاش آلمانی...

کمانچه کامور، تک ستاره ضیافت بزرگداشت نقاش آلمانی بزرگداشت اتو پینه نقاش برجسته آلمانی با اجرای نوینی از موسیقی آرش کامور؛ آهنگساز و نوازنده نیشابوری و برجسته کمانچه ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه ...