اتفاق نو!

اتفاق نو!   «غلامحسین مظفری» سرانجام پس از کش و قوس های زیاد، فرماندار نیشابور شد. این، شاید یکی از پر حرف و حدیث ترین انتصاب ها در طول هفته های گذشته بود. چه، در استانی که بنا به مقتضیات خاص اش، فرا...