هیات رییسه شورای شهر زیر و رو شد

ائتلاف های پنهانی، انتخابات پنهانی هیات رییسه شورای شهر زیر و رو شد انتخاب پنهانی هیئت رییسه اول چهارمین دوره شورای شهر در آغاز دومین سال فعالیت خود سه شنبه گذشته غافلگیر شد و در انتخاباتی که بر خلاف...