آگوستین قدیس

آگوستین قدیس مارکوس اورلیوس آگوستین معروف به سنت آگوستین به سال ۳۵۴ میلادی در تاگاست ، الجزایر کنونی متولد شد ، وی از قوم بربر در شمال آفریقا بود پدرش شخصی بی ایمان و مادرش مونیکا یک مسیحی معتقد ، او...