آیت الله صانعی: علی(ع) گفت بگذارید مخالف حرفش را بزند، ما می گوییم نفس...

آیت الله صانعی: علی(ع) گفت بگذارید مخالف حرفش را بزند، ما می گوییم نفس هم نکشد! این مرجع تقلید در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در سخنانی کوتاه گفت: در مسجد کوفه خوارج به امیرالمومنین بدگ...

آیت الله صانعی: کسانی که بدون اقبال مردم بر مسندی می نشینند مانند امام...

آیت الله صانعی: کسانی که بدون اقبال مردم بر مسندی می نشینند مانند امام جماعت بدون مأموم هستند این مرجع تقلید با اشاره به روز ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش فرمودند:«جمهوری...