آن چه در جلسه شورا گذشت

آن چه در جلسه شورا گذشت تهدید ساکنان جاده صومعه به تشدید اعتراض ها مهلت شش ماهه به کارخانه روغن نباتی نانهای نیشابور، سبوس دار می شود آزاده مهدیار/ جلسه هفتگی شورا، در هفته ای که گذشت با تجمع دوباره ...