آموزش همگانی و پلیس، لازمه پیشگیری

آموزش همگانی و پلیس، لازمه پیشگیری طلا جزو گران بهاترین فلزاتی است که بشر از دیر باز برای به دست آوردن اش خود را به آب و آتش زده است! وجویندگان آن برای در آغوش کشیدن این معشوق دل انگیز، علاوه بر تجار...