آماده اجرای ایده ها ی بزرگ صنعتی واقتصادی هستیم...

فرماندار نیشابور : آماده اجرای ایده ها ی بزرگ صنعتی واقتصادی هستیم رییس سازمان استان: برای همه گونه همکاری آماده ایم باقر صدیقی/ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، دردیدار رئیس سازمان صن...