گلایه های ورزشکاران نیشابوری از سوء مدیریت در عرصه ورزش شهرستان...

گلایه های ورزشکاران نیشابوری از سوء مدیریت در عرصه ورزش شهرستان آقای نماینده! ورزش و جوانان را دریابید دریافت دستی برخی وجوه و سناریوی خانوادگی آقای مدیر در صدا و سیما ملاقات جمعی از ورزشکاران و قهرم...