اعمال جرایم رانندگی و کنترل مجرمان با دوربین های هوشمند از بیستم اسفند...

آغاز نظارت نامحسوس پلیس در نیشابور اعمال جرایم رانندگی و کنترل مجرمان با دوربین های هوشمند از بیستم اسفند احسان سلیمانی/ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیشابور در حاشیه بازدید مسئولان از مرکز کنترل ترا...