بحث های داغ بر سر مصوبات مالی

آخرین جلسه علنی دی ماه شورا: بحث های داغ بر سر مصوبات مالی بودجه شهرداری همچنان گوشت قربانی است؟ جلسه هفتگی شورای شهر با ارائه لایحه ی شهرداری مبنی بر بخشودگی درصدی بدهی ها، نامه ها و پیشنهاداتی همرا...

«در مورد جنایت خیابان اندیشه فرضیه هایی وجود دارد که در حال پیگیری است...

فرمانده انتظامی خراسان رضوی: «در مورد جنایت خیابان اندیشه فرضیه هایی وجود دارد که در حال پیگیری است» باید مسئولین اجرایی شهرستان از پدیده حاشیه نشینی جلوگیری کنند، این مسئله زیبنده هیچ شهری نیست در ح...

شورای شهر؛ سناریوی نخ نمای سفرها، سنگینی بار بیت المال...

شورای شهر؛ سناریوی نخ نمای سفرها، سنگینی بار بیت المال آیا شهردار این بار استیضاح می شود!؟ شهردار بر لبه تیغ جلسه هفتگی شورای شهر، شاهد اعلام وصول طرح سوال از شهردار نیشابور از سوی دو تن از اعضای شور...

نمایندگان مجلس، رقیب جدید شوراها

نمایندگان مجلس، رقیب جدید شوراها علی مروی گفته حاضرم امضای خودم را پس بگیرم! به دنبال پیشنهاد دولت درباره انتخاب شهردار توسط مردم، نمایندگان مجلس هم پیش دستی کرده اند تا مبادا کار از دست شان خارج شود...

کنسرت شهرام ناظری هم لغو شد

فرمانداری با کنسرت هماهنگ شده ی شورای شهر هم مخالفت کرد: کنسرت شهرام ناظری هم لغو شد در یک سال گذشته، همیشه بین شورا و شهرداری تنش بود سخنگوی شورای شهر از مخالفت فرماندار و شورای تامین شهرستان با کنس...