آثار حقوقی وقف

  بخش اول وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس نمودن مال است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به‌منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و بابت نیت مشروع، تمام یا قسمتی از اموال خود را برای جلوگیری از ...