جوابیه رامین به مطلب مصاحبه و نقد آن

جوابیه رامین به مطلب مصاحبه و نقد آن مدیرمسؤل محترم نشریه خیام نامه نیشابور سلام و رحمت خدا بر شما، همکاران عزیز نشریه و خوانندگان شایسته نشریه شما دوستان فرهیخته نیشابوری نشریه مورخ ۱۳ دی ماه شما را...

لطفا به شعورمردم توهین نکنید!

آقای رامین! لطفا به شعورمردم توهین نکنید! توضیح خیام نامه: ضمن سپاس فراوان ازپاسخ گویی آقای محمدعلی رامین به چند نکته در خصوص توضیحات ایشان اشاره می نماییم: یکم: اگرچه آقای محمدعلی رامین بر خلاف روال...

در خبرها نیامده بودکه:

در خبرها نیامده بودکه: ظاهرا انتخاب نامنی به عنوان فرماندار نیشابور قطعی شده و وی بزودی معرفی خواهد شد. اطلاعات رسیده به خیام نامه حاکی است وی مدیر اجرایی توانمندی است و در شرایط کنونی می تواند با تف...

نقد و نقبی بر پاسخ هایِ مردِ مرموزِ صحنه ی سیاستِ ایران! به خیام نامه:...

  آقای رامین با دروغ و بهتان کشور اداره نمی شود!؟ در بیست و هفتمین روز از اردی بهشت گان ایرانی، ساعت ۱۵ و خارج از وقت اداری در حالی که با مشقت فراوان ویژه نامه ی روز ملی خیام را آماده می کردیم ن...

پرده آخر پرسش از شهردار

پرده آخر پرسش از شهردار شورا قانع نشد، شهردار استیضاح می شود اعتراف شهردار به شکست بسته ها و همایش سرمایه گذاری انتقاد شورا از ضعف نظارت شهرداری بر پیمانکاران در آخرین جلسه از سلسله جلسات پرسش شورایی...

«آرمان شهر» و شورای شهر بی آرمان

«آرمان شهر» و شورای شهر بی آرمان آبادی قلعه، از پهنای راه آن معلوم است چند هفته قبل با صرف ده ها میلیون تومان از جیب شهرداری همایش تحت عنوان «نیشابور، آرمان شهر سرمایه گذاری» برگزار شد. همایشی شتاب ز...

یک استیضاح ، یک برنده و دو بازنده

یک استیضاح ، یک برنده و دو بازنده روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ، روزی تاریخ ساز در پرونده ارتباط مجلس و دولت بود . مواجهه ای سه ضلعی که از این منظر به مقطعی کم نظیر مبدل شد. سه ضلعی که در یک گوشه «دکتر فرجی...