فلسفه به مثابه سر

مجید نصرآبادی فلسفه چیست؟ آیا فیلسوفان یاوه‌سُرایانی هستند که با زبان و ذهن شعبده بازی می کنند؟ آیا فیلسوفان، ذهن زبان ما را به بازی می گیرند؟ اگر فلسفه نباشد، چه پیش خواهد آمد؟ نقش فلسفه درجامعه چیس...

همدمی با خیام

هستی با کلمه ای شروع می شود و آگاهی از این هستی با یک پرسش. پرسش از آغاز وپایان و چگونگی بودن ما شکل می گیرد، پرسش از دامنه ی آزادی انسان، کیفیت  کنش اورا در جهان تعیین می کند. زندگی خود یک پرسش بزرگ...

نویسنده ی مصلح

حجت حسن ناظر گراف لف نیکالایویچ تولستوی نهم سپتامبر۱۸۲۸ دهکده ی یاسنایا پولیانا – هفتم نوامبر۱۹۱۰، راه اهن استاپوفو محل خاکسپاری زیر درختی در جنگل قدیمی زاکارا بهترین رمانی که تا کنون نوشته شده ، جنگ...

همدمی با خیام

سواربر توسن ستیز در کنش اجتماعی افراد و به ویژه اشخاص برجسته ی جوامع بشری، توجه به ظاهر چیزی جدا از بسنده کردن به ظاهر امور است و روشن است که دوگانگی میان بود و نمود، یا همان ریاکاری و ظاهرسازی پایه ...

ریاضیات به عنوان هنر متعالی

هر چند بسیاری ریاضیات را تافته جدا بافته از علوم،بخصوص علوم تجربی می دانند،اما در مسئله شناختِ مرز بین دانش و هنر، ریاضیات و علوم تجربی و انسانی در یک گروه قرار می گیرند.شاید بتوان جوهر تمایز عمل و ه...

صورَتَک-تاب؛ بالماسکه ی کتاب با مشارکت حداکثری دانش آموزان...

بچه های روستای «فرخک» پیشرو در کتابخوانی خلاق فروغ خراشادی- وقتی می رسیم، ساعت ۱۰، تقریبا همه چیز آماده است. دبستان شهید نجفی روستای فرخک، جشنواره ی کتاب برگزار کرده؛ نام جشنواره را گذاشته اند: صورَت...

دشمن پشت دروازه ها

فروغ خراشادی سینمای جنگ و اگر بهتر بگوییم، سینمای ضد جنگ، فیلم های درخشان کم ندارد؛ فیلم هایی که قهرمان آن، به هیات یک اسطوره بالا می رود ، اما از چهره ی غیر انسانی کشتار نمی کاهد. در این سینما اگر چ...

«بی قاعده گی»

گزیده شعر مهتاب یغما حجت حسن ناظر به بهانه ی جشن امضا و رونمایی کتاب در دانشکده ی علوم انسانی نیشابور مهتاب شبهای شعر بی ستاره شاعر نیشابور زاد ملامتیه وارائه ایست منتقد وضع موجود جهان پیرامونش و در ...

از روز کتاب خوانی تا روزهای کتاب نخوانی در گپ و گفتی صمیمی با ایرج اک...

کتاب هایی که یک زندگی را متحول کرد   یک روز خانمی به کتابخانه برای فرزندش مر‌اجعه کرده بود؛ از او خواستم تا خودش هم عضو شود. اما در پاسخ گفت که بی‌سواد است و نمی تواند. باز از او درخواست کردم که با و...

خورشید در شبنم

یادی از جبران خلیل جبران فیلسوف ، ادیب ، شاعر، نویسنده ، نقاش و … پیشکش به رضا رضوی دوست شعرگستر و اندیشه ورز به غیر عشق دگر در جهان نخواهد ماند                        بماند عشق اگرچه جهان نخوا...

یک روز از زندگی یک زن ( زنان سینما )

فروغ خراشادی استفن دالدری کارگردان خوش شانس و باهوشی ست؛ داشتن سه هنرپیشه ی زن درجه یک در فیلمی اقتباسی که فیلمنامه اش را “دیوید هیر”، بر اساس رمانی از “مایکل کانینگهام” به نگ...

احمدآباد پیشرو در نذر فرهنگی

فروغ خراشادی ترویج فرهنگ کتاب خوانی با نذر در گردش کتاب یک روز مانده به اربعین، راهی روستای احمدآباد (میان جلگه) می شویم. پشت جایگاهی که برای عزاداری روز بعد آماده شده است، غرفه ای بدون سقف وجود دارد...