تعهد چیست؟ منفعت کجاست؟

تعهد چیست؟ منفعت کجاست؟ سکوت برای یک تئاتری حکم مرگ است! – ارسطو در برابر استادش افلاطون قیام می کند، نمی جنگد، اما اندیشه اش را به چالش می کشد و در عین حال که حرمت استادش را پاس می دارد، نظریا...

من مرد تنهای شبم در نمایشگاه کتاب!

من مرد تنهای شبم در نمایشگاه کتاب! نمایشگاه کتاب تهران را بزرگترین رویداد فرهنگی کشور می دانند. با این وجود شمارگان کتاب ها، در همان هزار تا درجا می زند. همه ساله، پایتخت، ده روز پرهیاهو را با کتاب و...

نامی از جنس آفتاب و بهار

نامی از جنس آفتاب و بهار گفتگو با خدابخش صفادل، شاعر نام های قشنگ ایرانی چندی پیش در همین نشریه شعری از شاعر خوش ذوق نیشابوری، «خدابخش صفادل» با عنوان «نام های بزرگ ایرانی» به چاپ رسید. این شعر در هم...

اولین ورکشاپ تخصصی هنری با موضوع کارکرد هنر و شهروند در نیشابور...

به همت گروه رویدادهای هنری ایران برگزار شد: اولین ورکشاپ تخصصی هنری با موضوع کارکرد هنر و شهروند در نیشابور اولین ورکشاپ تخصصی هنری با موضوع کارکرد هنر و شهروند و با هدف ارتباط بین دانشگاه و جامعه تو...