آیاکودک شمابیش فعال است؟

آیاکودک شمابیش فعال است؟ بخش اول شاید شما هم این موضوع را شنیده باشید که در گذشته های نه چندان دور بسیاری از کودکان به دلیل آنچه بی توجهی، شیطنت و یا بازیگوشی نامیده می شد در دوران دبستان از ادامه ی ...

حالا وقت نوشتن «سی گاو» بود!

حالا وقت نوشتن «سی گاو» بود! گفتگو با مرتضی فخری، نویسنده ای با دغدغه های مذهبی از زاویه ای دیگر مرتضی فخری، زاده ی باغشن نیشابور را دیگر باید یک داستان نویس حرفه ای دانست. تازه یازدهمین کتابش منتشر ...

راه های پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی فرزندان...

راه های پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی فرزندان خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که با ازدواج زن و مرد تشکیل می شود و با تولد فرزندان تکامل می یابد. اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از اف...

آنچه که نباید به کودکان گفت

آنچه که نباید به کودکان گفت بخش دوم انتظارات نابجــا « نمره ات ۱۷ شده پس ۳ نمره دیگر چه شده است تو فقط باید ۲۰ بگیری.» پدر و مادرانی که از فرزندان خود انتظارات بی جادارند آنها را مجبور می کنند که بهت...

صد سال شعر نیشابور

صد سال شعر نیشابور کنون ای سخن گوی بیدار مغز یکی داستانی بیارآی نغز سخن چون برابر شود با خرد روان سراینده رامش برد حکیمِ توس نیشابور زاده ی شایسته ی خورشید و فرزند برومند خاوران خیال انگیز، جولانگاه ...

چگونه به یکدیگر عشق بورزیم

چگونه به یکدیگر عشق بورزیم گاهی اوقات بدون آن که انتظارش را داشته باشیم عاشق می شویم.این عشق ها در شروع خیلی خوب به نظر می رسند، چون کسی را پیدا کرده ایم که می توانیم با او صمیمی شویم.بودن با فردی که...

تاثیر مبلمان شهری بر گسترش خشونت!؟

تاثیر مبلمان شهری بر گسترش خشونت!؟   نیشابور را «دروازه شرق» و «ابر شهر » می نامند. شهری که گذشته ای بس درخشان داشته است.اماامروزاز آن اعتلا و شکوه گذشته، چه اندوخته ای دارد؟ از کوچه باغ های مصف...

آنچه که نباید به کودکان گفت

آنچه که نباید به کودکان گفت بخش اول یکی ازمشکلات شایع خانواده هایی که به دفترمشاوره برای درمان اختلالات رفتاری فرزندانشان مراجعه می کننداین است که از تاثیرکلام خود برفرزندشان غافلند.امابهتراست بدانیم...

چگونه شاد باشیم؟

در یکی از بخشهای خبری رسانه ملی مقام مسئولی ازروند رو به افزایش افسردگی در کشور نگران کننده است . وقتی این خبر را درکنار اخبار خشونت و پرخاشگری در شهرمان که منجر به قتل شده است می گذارم؛ علت بیشتر آن...

وقتی فرزندتان دروغ می گوید

وقتی فرزندتان دروغ می گوید   هنگامی که کودکتان براساس معیارهای اخلاقی و رفتاری شماپاسخ نمی دهد.وقتی که برای فرارازتوضیح جزئیات وگاه ترس ازاینکه موردسرزنش واقع شود راستش رابه شمانمی گوید.زمانی که...

ازدواج دوم

       ازدواج دوم بخش اول تولد، مرگ و ازدواج سه اتفاق مهم در زندگی انسان است. شکی نیست که انتخاب پدر و مادر، محل تولد و زمان آن در دست ما نیست و در مورد مرگ هم گذشته از اندک افرادی که با علت ترسو بود...

چاره حسادت فرزندان

  حسد میل درونی انسان به حذف و نابودی امتیازهای دیگران است و اگر میل به حذف و نابودی امتیازهای دیگران نباشد و فرد درصدد کسب امتیاز متشابه برای خود باشد رقابت مثبت(یا غبطه)نامیده می شود.حسادت گاه...