تشکل ها، موتور محرکه تولید واشتغال

عباس الهی دبیر انجمن مدیران صنایع نیشابور به ازصانع به گیتی مقبلی نیست زکسب دست بهتر حاصلی نیست بی تردید بخش صنعت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش های اقتصادی کشور است که در کنارسایر بخش ها می تواند تا...

سیمای نیشابور در عصر خیام

هادی بکائیان دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی ۲۸ اردیبهشت، روز ملی خیام نیشابوری نیشابور در قرن پنجم و اوایل قرون ششم که بیشتر دوران حیات خیام در فاصلهی این زمان می‌گذرد‌؛ یکی از مهمترین شهرهای دنیای ا...

شورا ها و حق حاکمیت ما بر «شهر»

احسان اسحاقی سر دبیر شهرداری نیشابور دو عمارت اصلی دارد؛ یکی از آن دو ساختمانی است که بیش از نیم قرن از احداث آن گذشته و بیش تر ساکنان آن، مدیرانی بوده اند که در دهه های گذشته توسط دولت مرکزی به عنوا...

نیشابور و پایتخت فرهنگی جهان اسلام

  محمد تاجیک- کارشناس  ارشد جغرافیا   سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که به عضویت از ۵۷ کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. ...

پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان

مقایسه داستان آب حیات، خضرواسکندر در دوخوانش حماسی فردوسی درشاهنامه و عرفانی عطاردر الهی نامه ۲۵ فروردین روز ملی بزرگداشت عطار گرامی باد مهری امینی ثانی دکترای ادبیات فارسی مقدمه   آرزوی بی مرگی یکی ...

گام نخست اصلاح سرنوشت شوراها

احسان اسحاقی سردبیر   شوراهای شهر و روستا از بارزترین نمودهای «حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش» است و فرصتی است تا مردم شهرها و روستاهای کشور هر چهار سال یک بار «سرنوشت» شهر و محل زندگی خود را ...

خـلوت شــیخ

محمد اکبری کارشناس ارشد ادبیات فارسی شهر چنان غارت شده بود که از آن جز بانگ سگ و خروس و زوزه ی گرگ و شغال هیچ صدایی شنیده نمی شد. آنها را هم کینه جویان وحشی خوی، از دم تیغ گذراندند. عطار پیر ، که در ...

استفاده ناروا از عنوان علمی «دکتر» برای مدیری که «دکتری» ندارد...

مدیر مسئول/سردبیر محترم نشریه محلّی خیام نامه با درود و ادب متأسفانه در شماره این هفته نشریه شما آگهی تبلیغاتی در مورد تشکر از عملکرد یک مدیر دولتی شهرستان به چاپ رسید که از مناظر مختلف قابل بررسی اس...

سفر به مشهد از مسیر چشمه سارها ( نگاهی تاریخی به راه باستانی «نیشابور ...

سیدحسن حسینی دانشجوی دکترای تاریخ در گذشته های نه چندان دور، زائران مشهد الرضا به غیر از راه اصلی که معروف به شریف آباد بود و از قدمگاه، دیزباد، شریف آباد، ده سرخ می گذشت و به مشهد منتهی می شد (مسیر ...

شوریدگان گرسنه در نیشابور

محمد اکبری کارشناس ارشد ادبیات فارسی از جایی که بیان آشکار و پرده دری عطار ، دردسری برای او ایجاد می کرد؛ گاه سخنان خود را از زبان شوریدگان و دیوانگانی می گفت ، تا کسی نتواند به او انگشت اتهام بزند. ...