عجالتا ریش و قیچی دست آن هاست!

عجالتا ریش و قیچی دست آن هاست! سلام. به کلبه کتاب خوش آمدید! در کنار کتاب های شعر، کتاب های ترانه هم مخاطب خاص خود را دارند. اما گویا با وجود تغییر و تحولات در وزارت ارشاد، ترانه سراها از روند ممیزی ...

نگاهی کوتاه به سه مجموعه شعر از یغمای نیشابوری...

هر آن که شعر ز یغما گرفت، نوشش باد! نگاهی کوتاه به سه مجموعه شعر از یغمای نیشابوری به تازگی، مجموعه ای از شعرهای حیدر یغمای نیشابورری با عنوان «کلیات دیوان حیدر یغما، شاعر خشتمال نیشابوری» به کوشش و ...