ترمز ABS را می شناسید؟

ABS مخفف Antilock Brake System به معنی سیستم ضد قفل ترمز . این سیستم به عنوان کمک کننده و یا بهبود دهنده عملکرد ترمز در شرایط خاص در خودرو های نسبتا جدید مورد استفاده قرار می گیرد و در ایران هم خوشبخ...

ECU را بهتر بشناسیم!

ECU را بهتر بشناسیم! ECU در واقع مخفف Electronic Control Unit به معنی واحد کنترل الکترونیکی است و می توان گفت که مغز خودرو همین قطعه است . ای سی یو تشکیل شده از یک برد و مدارات الکترونیکی که درون یک ...