بیگ دیتا و شبکه های اجتماعی مجازی

فائزه جمشیدی گسترش رسانه های اجتماعی ، افزایش محتوای وبسایت ها، استفاده از GPS و … جهان را متحول و ارتباط عمیقی بین دنیای واقعی و دنیای مجازی ایجاد کرده است. مردم از تلفن های هوشمند و کامپیوتره...

جستجوهای پیشرفته در گوگل

دانش روز حسین انجیدنی جستجوهای پیشرفته در گوگل ( قسمت اول ) با گسترش وب و سرویس های مبتنی بر آن، نیاز به طراحی بانکهای اطلاعاتی با مدیریت بهتر در اینترنت بیش از پیش احساس می شود. موتورهای جستجو از مل...