جستجوهای پیشرفته در گوگل

دانش روز حسین انجیدنی جستجوهای پیشرفته در گوگل ( قسمت اول ) با گسترش وب و سرویس های مبتنی بر آن، نیاز به طراحی بانکهای اطلاعاتی با مدیریت بهتر در اینترنت بیش از پیش احساس می شود. موتورهای جستجو از مل...